Psykoterapeutti, psykologi Silja Mäki

  • Psykoterapiakoulutus: Integratiivinen
  • Muu koulutus: Sensomotorisen psykoterapian I ja II -tasot (Traumaterapiakeskus), EMDR-peruskoulutus (Traumaterapiakeskus)
  • Palvelut: Kelan kuntoutuspsykoterapia, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja, muu psykoterapia, psykologin konsultaatio
  • Kielitaito: suomi, englanti
  • Vastaanotto Tampereella

Terapiassa pyrin asiakkaan kanssa tutkimaan hänen kokemuksiaan, ymmärtämään niiden merkityksiä ja tunnistamaan niiden seurauksia. Lisäksi terapiassa etsitään myös vaihtoehtoisia ja uusia tapoja kokea ja toimia. Terapia on usein luopumista ja vapautumista jostain pakottavasta ja rajoittavasta, ja hämmentävää altistumista uudelle ja tuoreelle. Terapia on luovaa toimintaa, niin kuin elämä yleensäkin. Tavoitteena on, että asiakas alkaa muovata ja luoda elämäänsä uudestaan itselleen sopivalla tavalla – toki realiteetit huomioiden.

Terapeuttina olen läsnäoleva ja osallistuva ja avoin erilaisuudelle. Terapiassa voidaan käsitellä todella konkreettisia asioita, mutta myös epämääräisiä ja hankalia oloja ja tuntemuksia. Työskentelyssä arvostan myös sitä, että saan asiakkaalta palautetta, jos aihe tai etenemistapa ei tunnu hyvältä.

Minulla on noin kymmenen vuoden kokemus aikuisten mielenterveystyöstä julkisella sektorilla. Olen tottunut työskentelemään sekä sitkeiden, pitkäaikaisten ongelmien kanssa kuin myös elämänmuutosten ja kriisien kanssa. Psykiatriset sairaudet, miten ne oireilevat ja miten niitä yleensä hoidetaan, ovat minulle tuttuja. Toivon, että voin tarvittaessa tehdä yhteistyötä hoitavan lääkärin kanssa.

Vastaanottotiloissani käy välillä koiria ja harvemmin kissoja. Voit ottaa lemmikin tai avustajakoiran mukaan käynnille, kun siitä sovitaan etukäteen.

En tällä hetkellä ota uusia asiakkaita pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

Yhteystiedot

silja.maki@aikajatila.fi (voit lähettää sähköpostia myös tällä lomakkeella)
puh. 044 5111 438
Osoite: Ilmarinkatu 12 C 21, 33500 Tampere

Linkkejä ja lisätietoa